Huisregels Fysiotherapie Move On

Neem mee:

 • Voor het registeren van uw gegevens hebben wij het volgende:

Identiteitsbewijs – Zorgverzekeringpas – Eventueel fysiotherapie verwijzing.

Indien u geen aanvullende verzekering hebt moet de behandeling per pinbetaling bij ons afgerekend worden.

 • 1 kleine handdoek en 1 grote badlaken voor op de behandelbank.
 • Indien u gaat oefenen in de zaal verzoeken wij u tevens om sportieve kleding en schone schoenen te dragen alsook een schone handdoek mee te nemen. Uw schoenen kunt u in de kleedruimte verwisselen.

Tijdig afzeggen van uw afspraak

Het afzeggen van afspraken is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de ingeplande behandeling en uitsluitend per:

 • Telefoon via ons algemene telefoonnummer 0174 – 630740; of
 • Email, te richten aan: fysio@fysiomoveon.nl

Bij het niet tijdig afzeggen van afspraken ofwel niet op één van hierboven gemelde manieren, houden wij de ingeplande datum/tijdstip voor u vrij en zijn wij helaas genoodzaakt de ingeplande tijd bij u in rekening te brengen.

Eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het aantal behandelingen

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kennis ten aanzien van het aantal behandelingen dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed binnen uw verzekering. Let op:

 • indien achteraf blijkt dat u een aantal behandelingen niet vergoed krijgt van de zorgverzekeraar, dient u deze zelf uit eigen middelen te betalen; en/of
 • indien u een basisverzekering heeft, zijn behandelingen fysiotherapie niet gedekt en dient u voorafgaand aan iedere behandeling het betreffende bedrag per pinbetaling te voldoen.

De betalingsvoorwaarden volgens de geldende KNGF-normen, vindt u hieronder:

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in.
 • Na ingebrekestelling staat het Move On vrij om incassomaatregelen te nemen.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Aansprakelijkheid

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move On is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om onze praktijk en trainingscentrum. Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move On kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij eventuele vragen / opmerkingen kunt u ons altijd bereiken onder telefoonnummer 0174-630740 of mailen naar fysio@fysiomoveon.nl  

Juli 2023

Scroll naar boven