Algemene voorwaarden en protocol Medisch Trainingscentrum

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten/lidmaatschappen betreffende groepslessen die tussen u en Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move On worden gesloten.

Artikel 2: Het Aanbod

Medisch Trainings Centrum Move On (hierna genoemd MTC Move On) biedt diverse lidmaatschappen voor de groepslessen. Zie onze tarieven onder het kopje Medisch Trainingscentrum op onze website www.fysiomoveon.nl

Artikel 3: De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het Inschrijfformulier waarbij het lidmaatschap persoonsgebonden en niet overdraagbaar is.

Artikel 4: Duur en beëindiging

1.       MTC Move On biedt u een lidmaatschap van 12 maanden en een flexibel lidmaatschap met de duur van 1 kalendermaand.

2.       Voor beëindiging dient het lidmaatschap schriftelijk te worden opgezegd met inachtneming van een opzeg termijn van 1 kalendermaand (opzegging vóór de 1e van de nieuwe maand), een en ander conform lid 4 van dit artikel.

3.       Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt het lidmaatschap na de overeengekomen periode omgezet naar een maandabonnement. Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand.

4.       Bij een ernstige blessure of langdurige ziekte bestaat er voor u een bevriezingsmogelijkheid van het abonnement. Als u gedurende een periode van langer dan een maand geen gebruik kunt maken van de (fitness)activiteiten als gevolg van een ernstige blessure of ziekte, dan wordt de lidmaatschapsperiode aansluitend verlengd met deze bevriezingsperiode. De betaling van het lidmaatschap stopt per 1e van de volgende kalendermaand nadat u bent ziek gemeld. Move On beslist of de aard van ziekte of ernstige blessure voldoende reden geeft tot bevriezing van het abonnement.

Artikel 5: Prijs en prijswijzigingen

1.       Het lidmaatschapsgeld wordt voor de maandabonnementen in de eerste week van de nieuwe maand geïncasseerd. Bij het jaarabonnement in de eerste week van de maand waarin het jaarabonnement in gaat.

2.       Prijsverhogingen worden door MTC Move On middels een schrijven of e-mail 4 weken van te voren bekend gemaakt.

Artikel 6: Tussentijdse wijzigingen

1.       MTC Move On kan tussentijdse definitieve wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.

2.       De voorgenomen definitieve wijzigingen worden minimaal 4 weken van te voren bekend gemaakt via een schrijven of e-mail. Gedurende deze corona pandemie kunnen we deze 4 weken niet waarborgen. We zijn hierin afhankelijk van de overheid.

Artikel 7: Verplichtingen van MTC Move On

                MTC Move On staat ervoor in dat:

1.       De faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

2.       De voorzieningen aan het vereiste onderhoud voldoen.

3.       De fysiotherapeuten over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4.       Een AED en EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 8: Verplichtingen van de klant

1.       U dient zich te houden aan de MTC Move On gegeven instructies en aanwijzingen evenals het protocol welke u ontvangt bij inschrijving.

2.       Het is niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee u niet bekend bent. Indien u niet bekend bent met een of meerdere apparaten kunt u uitleg vragen aan één van onze fysiotherapeuten.

3.       Het is niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien u onder invloed bent van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

4.       U dient medische contra-indicatie voor het sporten te melden.

5.       Bij wijzigingen in het postadres, emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer geeft u dit tijdig schriftelijk of elektronisch door.

6.       In en om het gezondheidscentrum is roken niet toegestaan. 

Artikel 9: Uitsluiting

1.       Bij iedere overtreding van de zoals hierboven beschreven regels of indien u zich binnen het Medisch Trainingscentrum incorrect, ruw of agressief gedraagt, is MTC Move On gerechtigd ordemaatregelen te treffen.

2.       Overtreding van genoemde gedragsregels kan leiden tot tijdelijke of permanente ontzegging van de toegang of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 10: Betaling

1.       De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en voldaan door middel van automatische incasso.

2.       Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. MTC Move On zal u hier schriftelijk op wijzen. U heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag te voldoen. Bij achterwege blijven van betaling kan u de toegang tot MTC Move On geweigerd worden waarbij we tevens de vordering ter incasso uit handen zullen geven. De kosten hiervan komen voor rekening van de lidmaatschapshouder.

Artikel 11: Risico en Aansprakelijkheid

1.       Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, ook ondanks zorgvuldige intake en begeleiding. Het volgen van het bewegingsprogramma en/of onderdelen hiervan afgeleid, is geheel voor eigen risico van de klant.

2.       Medisch trainingscentrum Move On aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de klant.

Artikel 12: Klachten, ideeën en opmerkingen

1.       Ideeën, opmerkingen en klachten kunt u per e-mail of schriftelijk aan ons kenbaar maken aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2.       MTC Move On beantwoordt uw ingediende ideeën, opmerkingen en klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move On aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

SEPTEMBER 2021

CORONA PROTOCOL EN HUISREGELS MEDISCHE TRAININGS THERAPIE

 

Wij zijn genoodzaakt maatregelen te nemen en onze werkwijze aan te passen om onze praktijk Corona proof te maken en te houden.

Deze maatregelen gelden voor onbeperkte tijd en vragen ook wat medewerking van uw kant.

Met de volgende veranderingen hebben wij en u te maken:     

 

Voorbereidingen voor thuis:

 

U moet voor iedere training voor uzelf antwoord geven op de volgende vragen:

Heb ik last van (neus)verkoudheid

Heb ik last van Hoesten, kuchen of niezen (frequent)

Heb ik last van een Loopneus (niet door hooikoorts)

Heb ik last van Keelpijn

Heb ik last van Verhoging (= tot 38 graden) of koorts

Heb ik last van Kortademigheid

Heb ik last van Hoofdpijn (niet door nekklachten!)

Heb ik last van Branderige ogen (niet door hooikoorts!)

Heb ik last van extreme Moeheid

Heb ik last van Zich ziek voelen

Heb ik last van Diarree

Heeft 1 van uw huisgenoten/gezinsleden koorts en/of benauwdheidsklachten.

Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld.

 

Heeft u last van één of meerdere punten uit bovenstaande lijst dan verzoeken wij u thuis te blijven.

 

Sporthygiëne:

De kleedkamers zijn weer geopend om u om te kleden en uw zaalsportschoenen aan te trekken.

U kunt weer gebruik maken van de douche.

 

Neem mee :

·         1 groot badlaken voor op de mat/fitnessapparatuur.

·         1 klein badlaken voor bijvoorbeeld over de rol bij de buikspiertrainer/hamstringapparaat.

·         bidon indien u tijdens de training water drinkt. Het waterapparaat kunt u gebruiken.

 

Toilet gebruik:

Er is 1 toilet geopend.

 

Groepsgrootte:

De MTT-groepen bestaan weer uit 12/13 personen.

 

Trainingstijd en starttijden en hoe binnen te komen:

De MTT-trainingstijd:

U kunt voor aanvang van de training weer 15 minuten in fietsen. De training begint op het hele uur.

 

Bij aankomst:

Graag uw handen ontsmetten wanneer u boven komt. Een mondkapje is bij ons in de praktijk niet verplicht. In de openbare ruimtes gelden de regels van het RDGG (Reinier de Graaf Groep). Respecteer elkaar in het wel of niet dragen van een mondkapje.

 

Inloop half uren:

U kunt zich bij de balie inschrijven voor dit half uur. Op het bord in de gang staan de tijden vermeld wanneer dit mogelijk is. De inlooptraining is zonder begeleider. U kunt een half uur gebruik maken van alleen de E-gym apparaten. U dient zich van tevoren in te schrijven voor deze mogelijkheid. Er worden maximaal 8 personen toegelaten.           Dus vol = vol

 

Waardevolle spullen:

Voor uw waardevolle spullen zijn de lockers weer beschikbaar.

 

Training:

Bij binnenkomst graag uw handen ontsmetten met de daarvoor bestemde pompjes met alcohol.

Ook wanneer u rouleert van de E-gym naar de vrije apparaten dient u de handen te ontsmetten. Het is belangrijk dat u tijdens de training geen contact maakt met het gelaat.

 

Regels gebruik E-gym apparaten:

Bij verlies of schade aan het E-gym bandje wat u bij inschrijving ontvangt kunt u een nieuwe bij ons aanschaffen voor € 7,50.

 

Afgemelde trainingen zijn voor eigen rekening en kunt u inhalen indien het trainingsrooster het toelaat. Afgemelde trainingen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar. Meld u tijdig af via uw fysiotherapeut, per mail, telefonisch of bij de balie.

 

Vrije apparaten:

Op de vrije apparaten volgt u de instructies van de fysiotherapeut. Graag een grote handdoek gebruiken op de matten.

 

Koffieapparaat:

Het koffieapparaat is nog buiten gebruik.

 

Ramen, radio enzovoort:

Ramen blijven open; neem desnoods een extra trui/sjaal mee.

De deur in de MTT-zaal blijft open.

U mag zelf niet aan de knoppen van de radio / waaiers / screens / lichtknop / deurbediening  zitten, dat doen wij voor u.

RIVM:

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum hanteert de richtlijnen van het RIVM en NL-actief (branche organisatie sportscholen) en volgt deze op de voet. Mochten er wijzigingen plaats vinden brengen wij u uiteraard op de hoogte.

Wij doen er alles aan om veilig en verantwoord te sporten, maar Medisch Trainingscentrum Move On is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om ons trainingscentrum. Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move On kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

 

GUN ELKAAR DE RUIMTE, WEES GALANT NAAR ELKAAR

 

 

Bij eventuele vragen / opmerkingen kunt u ons altijd bereiken onder telefoonnummer 0174-630740 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  !!!

 

 

September 2021

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move On

Behandelcentrum Westland Naaldwijk

Middel Broekweg 2-a

2671ME Naaldwijk

Contact

Telefoon: (0174) 630 740

Email fysio: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Email MTC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.